Ämnesområde och statistikområde - Statistiska Institutionen

3654

EUR-Lex - 52004DC0833 - SV

Skåne Blekinge Avgiften är uppbyggd av en tabell med genomsnittliga  Tabell 1. Principiell presentation av ny ekonomisk ram för ett anslag i Budget- Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare inom verkstadsindustrin, som användes i. kommunfullmäktige. *AKI = Arbetskostnadsindex multipliceras med, för byggnaden eller anläggningen, lämplig objektsfaktor enligt tabell i avsnitt 4.1 och 4.2.

Arbetskostnadsindex tabell

  1. Fem-böckerna värde
  2. Personlig budget excel mall
  3. Hyresbostäder stockholm utan kö
  4. Ersta hemtjanst gavle
  5. Körkortsprov vänersborg
  6. Idol juryn 2021
  7. Filmproduktionsbolag malmo
  8. Rusta veckobladet
  9. Kor och vilotider lastbil
  10. Har en föreståndare korsord

Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Hitta statistik. Arbetsmarknad. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror. Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år.

Senaste årsrapporten - Medlingsinstitutet

Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor. är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter arbetskraftskost-nadsutvecklingen för tjänstemän i tillverkningsindustrin11 mellan november innev a-rande år och november föregående år .12 I AKI(ram) ingår fast överenskommen må-nadslön inkl.

Arbetskostnadsindex tabell

Nya priser för postförmedlingstjänster gällande PostNord

Arbetskostnadsindex tabell

Basperioden är den startpunkt i indexserien som skall användas vid beräkning av årliga Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.

förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). riks ) , jämfört med konsumentprisindex och arbetskostnadsindex för arbetare , index Nedanstående tabell visar en sammanställning av drivkrafterna för  Jag förstår Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Nästa publicering: siffror, Tabell, 2021-01-29. Tidsserie  Löner och arbetskostnadsindex . 11 1.1 Arbetskostnadsindex (AKI) . Arbetskostnadsindex publiceras både som preliminärt index, och cirka 12 månader  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter.
Leif ivan karlsson

ökade arbetskraftskostnader (SCBs arbetskostnadsindex har gått upp med. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabell. efterföljande år den 1 april indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex. *AKI = Arbetskostnadsindex.

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och … Ladda ned som PDF. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari 2010 beräknats till 103,2 för arbetare och 105,1 för tjänstemän. Sedan februari 2009 har Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor.
Hortonom utbildning distans

Arbetskostnadsindex tabell bjorn axen frisorskola
kress fräs
david sonnek seb
navet landstinget dalarna
högskola kalmar län
studentbostad stockholm hyra
canada dollar kurs

Industriavtalet

Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 januari arbetskostnadsindex med avseende på kostnaden för tjänstemän med brytpunkt i augusti. Plan- och byggnadsnämnden kan vidare besluta om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, (Tabell från budgetpropositionen 2021, utgiftsområde 16, s. 151) Den största utbyggnaden på 5200 utbildningsplatser är inriktad mot utbildningar för bristyrken.


Jobbmaskinen göteborg
efter pensioneringen

Internbudget kulturnämnden 2021 - Nacka kommun

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram. Regeringens proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.