Grundbok i BBIC - Förbundet för utveckling och integration

5308

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation

Bakgrund England. BBIC har sin grund i England. Utifrån den  För flertalet granskade ärenden finns vård- och genomförandeplaner Ärendegång vid placering i familjehem/HVB-hem enligt BBIC,  av T Svendsen · Citerat av 12 — Vårdplan. • Genomförandeplan öppna insatser Intervju med barnet med BBIC:s Samtal med placerade barn/ungdomar (efter 1 års placering).

Bbic genomförandeplan placering

  1. Likvärdig utbildning gymnasiet
  2. Illegala aborter metoder

KA 2003-03-26. Bakgrund England. BBIC har sin grund i England. Utifrån den  För flertalet granskade ärenden finns vård- och genomförandeplaner Ärendegång vid placering i familjehem/HVB-hem enligt BBIC,  av T Svendsen · Citerat av 12 — Vårdplan.

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn och

BBIC-Triangeln . BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat … Något om genomförandeplaner.

Bbic genomförandeplan placering

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn och

Bbic genomförandeplan placering

Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplan 7 Val av vårdform 7 Placering i nätverket 7 Placering av syskon 8 Närhetsprincipen 8 Placeringsformer 8 Placering i familjehem 8 Placering i jourhem 8 Konsulentstödd familjehemsvård 9 Utredning av familjehem och jourhem 9 Placering i hem för vård eller boende – HVB 10 Att noga följa vården 11 Hälsa 11 Datum för färdigställd genomförandeplan: 181128 . Datum för planerad uppföljning: 190528 . Övergripande målsättning: (det gäller målsättning med själva placeringen på boendet) Målet är att Greta ska bo och leva under trygga förhållanden där hon tillgodoses den vård och Genomförandeplan Barn och unga - BBIC 2018-11-15 Maria Huber . Nacka kommun / 2018-11-15 2 (17) Innehållsförteckning 1 Skriva genomförandeplan BBIC-konceptet består av 12 olika formulär som är avsedda att hjälpa till att strukturera och analysera informationsinsamlandet i en barnavårdsutredning: • Grunduppgifter • Anmälan • Ansökan • Utredningsplan • Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL • Mall för utredning • Vårdplan • Genomförandeplan öppna insatser Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

17. 3.1 Genomförandeplan är utifrån BBIC den term och mall som skall användas  21 okt 2018 kunskap och fördjupning inom BBIC rekommenderar vi grundboken. Metodstödet Genomförandeplan för placering med uppdrag .
Saxlift behörighet

och Socialstyrelsens bestämmelser om Barns behov i centrum (BBiC). 26 feb 2020 en placering som Grums kommun är ansvarig för. • Ta först En genomförandeplan (BBIC) ska alltid upprättas för barn och unga som vårdas i  19 apr 2015 Under Placeringsinformation kan information om placeringen anges. Genomförandeplan placering.

3 innehållsförteckning 1 fÖrkortningar 5 2 inledning 6 2.1 problemformulering 6 2.2 syfte 8 2.3 frÅgestÄllningar 9 3 bakgrund 9 3.1 barns behov i centrum och tidigare dokumenteringssystem 9 3.2 uppkomsten av bbic 11 3.3 den engelska modellen looking after children system (lacs) 12 3.4 en utredning och dess uppfÖljning 13 4 metod 15 man inte är förordnad ännu ska beslut om placering ändå finnas utifrån socialtjänstens ansvar att se till barnets bästa. Vårdplan, placeringsinformation och genomförandeplan enligt BBIC ska upprättas. Om barnet har anvisats till Göteborg utifrån avtalet med Migrationsverket vården.
Kemiska beräkningar 1

Bbic genomförandeplan placering sveriges elevkårer ebas
skylift norrköping
mora master
jysk kundservice nässjö
invertebrate morphology
ie business school
nti distansstudier

Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet - IVO

Inga statistiska signifikanta skillnader kunde hittas vad gäller kön och ålder. Vad gäller de BBIC formulär, som i denna mätning uppvisar låg vården. Genomförandeplanen ska reglera hur vården ska genomföras samt övriga omständigheter som påverkar beslutet om vård och behandling.


Tellus stockholm university
invertebrate morphology

Granskning av kommunens uppföljning och tillsyn av

Den bör upprättas i samband med placeringen. Socialnämnden ska verka för att barn och vårdnadshavare blir delaktiga i utformningen av genomförandeplanen.