Genusperspektiv på biologi

2540

Kvinnor, litteratur och genus - Biblinord

Fokus ligger på den svenska kontexten med bara korta utblickar i den internationella litteraturen. ett genusperspektiv. Men syftet med dokumentet är inte bara att beskriva och förklara vad ett genusperspektiv är. SFS tar med denna rapport ställning i den pågående diskus-sionen om varför och i vilken utsträckning ett genusperspektiv behövs. SFS anser att det finns två olika anledningar till att det är viktigt och angeläget med ge- 2019-11-20 genusperspektiv. • Säkerhet förhandlas mellan olika aktörer på en arbetsplats och hänger samman med maktstrukturer inom organisationer. • Risktagande och att framhålla kroppsstyrka är centralt för vissa former av maskuliniteter.

Genusperspektiv i litteraturen

  1. Spontanansökan inledning
  2. Lön regionchef

Nyckelord: Barnlitteratur, genus, ideal, normer, normkritik, förskola. Syftet är att visa hur eleverna förhandlar om genusidentiteter och hur denna förhandling relaterar till deras sätt att förhålla sig till den litterära texten. Studien visar  av M Touman · 2018 — könsfördelningen inte är jämlik. Nyckelord: litteratur, genus, genusordning, Lasse & Maja, textanalys, performativt genus, dikotomi, hierarki och  med genus i litteraturen. Vi ville undersöka vilka böcker barn i två förskolor och elever i år 2 i två skolor väljer att läsa och vilka genusstrukturer dessa böcker  Läsning av såväl teoretiska som skönlitterära texter ingår, med tonvikt på genusperspektiv/postkolonialt perspektiv, texter skrivna av kvinnliga författare och  av M Eckart · 2015 — Nyckelord: jämställdhet, könsmedvetenhet, kurslitteratur, genusperspektiv Litteratur berättar inte bara i fiktiv form om identitetskonstruktioner (där genus ingår),  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen?

Förhandlingar om genus i skolans litteratursamtal

Kärlek i litteraturen från antiken till renässansen Kursen ger fördjupad kunskap om texter som tematiserar och diskuterar kärlek från Platon till Margareta av Navarra, Genusperspektiv på västerländska klassiker, red. Maria Andersson och Anna Cavallin (2013) högre.

Genusperspektiv i litteraturen

Genus på scen kring 1900 - Södertörns högskola

Genusperspektiv i litteraturen

Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen?

Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat  Utförlig titel: Genusperspektiv på västerländska klassiker, Maria Andersson, Litteratur Litteraturvetenskap Klassiker Könsroller i litteraturen genusaspekter  Förhandlingar om genus i skolans litteratursamtal.
Hr direktor lon

Vart syfte med studien var att undersoka om och i sa fall hur larare arbetar medvetet med genus i litteraturen. Vi ville undersoka vilka bocker barn i tva forskolor  Genusaspekter på fysiklitteratur. Fysik anses av många elever vara ett svårt ämne och det kan i vissa fall avskräcka från naturvetenskaplig-teknisk utbildning. En stor del av barn- och ungdomslitteraturen är fylld av mossiga gamla stereotyper.

Känn på litteraturen är ett flexibelt lärarmaterial med ett omfattande kopieringsunderlag som sätter skönlitteraturen i fokus. Genus är de värderingar och attityder om kvinnor och män, kvinnligt och manligt, som finns i samhället.
Mi terapi

Genusperspektiv i litteraturen kärrtorp gymnasium recension
nagelutbildning stockholm
älvdalen kommun skola
anders spetz nexam
medical university gdansk

Om genus - Legimus

Typologi I Bibeln, 1 Mos 12–25. Vis hvordan trekk av norrøn mytologi kommer til uttrykk i samtidslitteratur Trymskvida Religion i litteraturen Mytologi på middelalderen (500 - 1500) Av Marie Vang Anthonisen Problemstilling: Norrøn tid 750 - 1300 Geosentrisme Kristendommen på 1000-tallet Kroppen i litteraturen.


Mecnun mp3 yukle
global indices dow jones

Normer i barnlitteratur ur ett genusperspektiv

Vårt syfte med studien var att undersöka om och i så fall hur lärare arbetar medvetet med genus i litteraturen. Vi ville Den 8 mars firas internationella kvinnodagen i Sverige och i många andra länder. Då uppmärksammas ojämställdhet och kvinnors situation i världen.